MiP Data Recovery - Kasowanie danych
 
 
Programowe - kasowanie polegajace na wielokrotynm nadpisywaniu sektorów zawierajacych infomacje przez losowe ciagi liczbowe.
Sprzetowe - kasowanie silnym impulsem elektromagnetycznym.
Utylizacja - najczesciej usluga wykonywana po kasowaniu sprzetowym i polega ona na np. zmieleniu nosnika w specjalnych maszynach mielacych.
Kasowanie danych
W dzisiejszych czasach, kiedy komputer stał się podstawowym narzędziem pracy, zdecydowana większość dokumentów zapisywana jest na elektronicznych nośnikach informacji. W związku z tym pamiętać należy o zapewnieniu szczególnej ochrony nośnikom, a konkretnie zapisanym na nich danym, także po zakończeniu ich użytkowania, bowiem nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak niebezpieczne mogą być dane w niewłaściwych rękach.

Dlatego mając na uwadze potrzebę ochrony danych zapisanych na elektronicznych nośnikach informacji przed nieuprawnionym dostępem osób niepowołanych oraz aby wypełnić wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oferujemy usługę trwałego i bezpowrotnego kasowania danych. Kasowanie danych wskazane jest w szczególności w przypadkach:

  • Awarii nośnika
  • Wymiany sprzętu na nowy
  • Przekazania komputera innemu użytkownikowi
  • Likwidacji nośnika i przekazania go do utylizacji

Kasowanie
Przerwa
Programowe - kasowanie polegające na wielokrotynm nadpisywaniu sektorów zawierających informacje przez losowe ciągi liczbowe.
Przerwa
Sprzętowe - kasowanie silnym impulsem elektromagnetycznym.
Przerwa
Utylizacja - najczęściej usługa wykonywana po kasowaniu sprzętowym i polega ona na np. zmieleniu nośnika w specjalnych maszynach mielących.
Przerwa

Glówna | Kasowanie | Cennik | Referencje | Linki | Firma | Kontakt

Valid XHTML 1.0 Transitional